Ochten Algemeen Kazerne Materieel Actueel Geschiedenis

Opmerkelijke uitrukken uit de geschiedenis

Voor 1900 kende Ochten één grote brand (de oorlog niet meegerekend). In de volksbuurt ‘de Dam’ gingen zeven huizen in vlammen op. De brand was ontstaan door onvoorzichtigheid van de plaatselijke bakker. Er stond een sterke wind en alle huizen hadden rietendaken zodat het vuur vrijspel had.

In 1924 brandde een boerderij af. Hierbij vond een aantal koeien en schapen de dood. Over de brand is nog lang gepraat. De boerderij had al twee keer in brand gestaan voordat hij in de namiddag goed ging branden.
 
Schip in brand op de Waal. Er was nog geen regionale blusboot op de Waal. Vandaar dat regelmatig de hulp van het toenmalige veerpersoneel werd ingeroepen. De brandweerauto werd op de pont gereden en voer er op af. Sinds 2002 beschikt het korps over een eigen snelle boot zodat personen vans schepen kunnen worden gered in afwachting van de komst van een blusboot om de brand te blussen.
 
In de jaren zestig werd de gemeente regelmatig geconfronteerd met hulpverleningen ten gevolge van verkeersongevallen. Vooral op de Stationsweg, Spoorstraat en Bonegraafseweg gebeurden veel dodelijke ongelukken.
 
Voor uitgebreide informatie over de geschiedenis van de brandweer Ochten / gemeente Echteld verwijzen wij u graag naar het boek ‘Echteld een dijk van een gemeente’.